Een uitvaart die past bij de manier zoals jij in het geloof staat.

Er zijn binnen het christelijk geloof meerdere stromingen.
Uitvaarten binnen deze stromingen zijn vaak
al bepaald met tradities. Soms al wel eeuwenoud.
Als christen ligt hier mijn interesse en
denk ik graag met je mee op welke wijze
je hier invulling aan kan geven.
Zodat de uitvaart weergeeft hoe jij in het
geloof staat. Ik ondersteun je bij de planning van
een uitvaart zoals jij die wenst.